Možná je to pohodlný způsob přípravy jídel, je třeba si však uvědomit, že mikrovlnné záření vlastně mění chemickou strukturu jídla.

Přestože jsou mikrovlnky označovány za bezpečné, v dnešní době to nic neznamená. Za bezpečný byl stejně označován i tabák, polychlorované bifenyly, azbest a glyfosát.

Pokud vládní agentury, jako americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nebo vládní zdravotnická agentura, schválí něco jako bezpečné, to neznamená, že to bezpečné opravdu je.

Možná se v duchu ptáte, čím se mikrovlnný ohřev liší od ohřívání jídla na sporáku nebo vaření jídla v páře. Tato otázka je namístě.

Rozdíl je v tom, že mikrovlnné záření na rozdíl od ostatních běžných typů ohřevu deformuje molekuly potravin.

Pokračování na další straně…